Mama saya, yang biasa kami panggil mama Yun, adalah guru pertama sekaligus guru kehidupan bagi saya dan adik-adik. Beliau lah yang pertama mengajari sekaligus jadi pengingat kami  untuk berzakat, baik zakat fitrah atau zakat Maal.  Dari kecil sudah diajarkan untuk mengantar zakat Fitrah k…