- rumbengks -  September is my special month, bulan dimana bertahun-tahun yang lalu saya lahir di muka bumi, disambut suka cita oleh kedua orang tua saya dan keluarga besar. Cucu pertama dari pihak ibu saya,  perempuan pula, klop dah  meneruskan garis keturunan ibu, Matrilineal. Dan inila…